หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีฮ่อม
อักษรล้านนา
มีร่อฯม
เทียบอักษรไทย
[มีร่อม]
ความหมาย

ว.มีวิธี,มีช่องทาง; มีฮ่อมมีฮู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีฮ่อม (มีร่อฯม)