หน้าหลัก
มีฮ่อม
มีร่อฯม
[มีร่อม]

ว.มีวิธี,มีช่องทาง; มีฮ่อมมีฮู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีฮ่อม (มีร่อฯม)