หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีหั้นจ๊ะแล
อักษรล้านนา
มีหั้นฯช¦
เทียบอักษรไทย
[มีหั้นชะแล]
ความหมาย

ว.มีอยู่อย่างนั้น,เป็นอย่างนั้น,มีอยู่ที่นั่นจริง (มักปรากฏท้ายข้อความในเอกสารล้านนา)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีหั้นจ๊ะแล (มีหั้นฯช¦)