หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีหว่าง
อักษรล้านนา
มีห่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[มีหว่าง]
ความหมาย

ว.มีเวลาว่าง,มีโอกาส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีหว่าง (มีห่วฯางฯ)