หน้าหลัก
มีหน้ามีต๋า
มีห้นฯามีตร
[มีหน้ามีตา]

ว.มีเกียรติยศชื่อเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีหน้ามีต๋า (มีห้นฯามีตร)