หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีต้นว่า
อักษรล้านนา
มีต้฿นฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[มีต้นว่า]
ความหมาย

ว.เป็นต้นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีต้นว่า (มีต้฿นฯว่าฯ)