หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดโงง
อักษรล้านนา
มีดฯโง฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดโงง]
ความหมาย

น.มีดยาวที่ดัดปลายให้โค้งงุ้ม ใช้ฟันหญ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดโงง (มีดฯโง฿งฯ)