หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดแหก
อักษรล้านนา
มีดฯแหกฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดแหก]
ความหมาย

ดู...มีดหมอ

ออกเสียงล้านนา
มีดหมอ
อักษรล้านนา
มีดฯหํมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดหมอ]
ความหมาย

น.มีดขนาดเล็ก มักทำด้วยไม้แห้งตายฟ้าผ่า ใบมีรูปร่างคล้ายมีดเหน็บ ลงคาถาอาคม ใช้ประกอบพิธีในทางไสยศาสตร์ การรักษาโรค หรือปราบผี; มีดแหก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดแหก (มีดฯแหกฯ)