หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีดเต๊าะ
อักษรล้านนา
มีดฯโทอฯะ
เทียบอักษรไทย
[มีดเทาะ]
ความหมาย

ดู...มีดขูด

ออกเสียงล้านนา
มีดขูด
อักษรล้านนา
มีดฯขูด
เทียบอักษรไทย
[มีดขูด]
ความหมาย

น.มีดโกน; มีดเต๊าะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดเต๊าะ (มีดฯโทอฯะ)