หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีดยับ
อักษรล้านนา
มีดฯยัปฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดยับ]
ความหมาย

น.กรรไกร - เครื่องมือสำหรับใช้ตัด มี ๒ ขา เช่น กรรไกรตัดผ้า กรรไกรตัดผม กรรไกรตัดหญ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดยับ (มีดฯยัปฯ)