หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดป๋ายว้าย
อักษรล้านนา
มีดฯปลฯายฯว้าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดปลายว้าย]
ความหมาย

น.มีดปลายเรียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดป๋ายว้าย (มีดฯปลฯายฯว้าฯยฯ)