หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดดาบลา
อักษรล้านนา
มีดฯดาปฯลา
เทียบอักษรไทย
[มีดดาบลา]
ความหมาย

น.ดาบลา - มีดดาบขนาดสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดดาบลา (มีดฯดาปฯลา)