หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีดดาบ
อักษรล้านนา
มีดฯดาปฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดดาบ]
ความหมาย

น.ดาบ - มีดยาวปลายแหลม มักใช้เป็นอาวุธสำหรับฟันและแทง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดดาบ (มีดฯดาปฯ)