หน้าหลัก
มีดซุย
มีดฯซุ
[มีดซุย]

น.มีดพก - มีดเล็กปลายแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดซุย (มีดฯซุ)