หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดซุย
อักษรล้านนา
มีดฯซุ
เทียบอักษรไทย
[มีดซุย]
ความหมาย

น.มีดพก - มีดเล็กปลายแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดซุย (มีดฯซุ)