หน้าหลัก
มีดซอยยา
มีดซอยยา
มีดฯซอฯยฯอยฯา
[มีดซอยอฺยฺา]

น.มีดที่ทำด้วยเหล็กกล้า เป็นแผ่นแบนบางใช้สำหรับหั่นใบยาสูบสด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดซอยยา (มีดฯซอฯยฯอยฯา)