หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดซอยยา ออกเสียง มีดซอยยฺา
อักษรล้านนา
มีดฯซอฯยฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[มีดซอยอฺยฺา]
ความหมาย

น.มีดที่ทำด้วยเหล็กกล้า เป็นแผ่นแบนบางใช้สำหรับหั่นใบยาสูบสด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดซอยยา (มีดฯซอฯยฯอยฯา)