หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดจั๋กตอก
อักษรล้านนา
มีดฯจักฯตอฯก
เทียบอักษรไทย
[มีดจักตอก]
ความหมาย

ดู...มีดเหลา

ออกเสียงล้านนา
มีดเหลา
อักษรล้านนา
มีดฯเหัลฯา
เทียบอักษรไทย
[มีดเหลา]
ความหมาย

น.มีดเล็กปลายแหลม คล้ายมีดพกสั้น ด้ามยาวปลายแหลมงอนขึ้น เพื่อใช้รักแร้หนีบ ใช้เหลา จักตอก หรือถากแต่งผิววัตถุให้เรียบ เป็นต้น; มีดจั๋กตอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดจั๋กตอก (มีดฯจักฯตอฯก)