หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดคมบาง
อักษรล้านนา
มีดฯฅ฿มฯบาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดฅมบาง]
ความหมาย

น.มีดขนาดเล็กสันบาง ใช้สำหรับปอกหรืองานประณีต; มีดบาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดคมบาง (มีดฯฅ฿มฯบาฯงฯ)