หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดขูด
อักษรล้านนา
มีดฯขูด
เทียบอักษรไทย
[มีดขูด]
ความหมาย

น.มีดโกน; มีดเต๊าะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดขูด (มีดฯขูด)