หน้าหลัก
มีดขูด
มีดฯขูด
[มีดขูด]

น.มีดโกน; มีดเต๊าะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดขูด (มีดฯขูด)