หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีด
อักษรล้านนา
มีดฯ
เทียบอักษรไทย
[มีด]
ความหมาย

น.มีด - เครื่องใช้มีคมสำหรับหั่น,จัก,ตัด,แทง,ผ่า,ฟัน,เหลา มักทำด้วยโลหะ ใบมีดเป็นแผ่นแบนยาว มีคมด้านเดียวหรือ ๒ ด้าน มีด้ามจับ มีหลายอย่างตามลักษณะของงานที่ใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีด (มีดฯ)