หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีกำกึ๊ด
อักษรล้านนา
มีคำฯคึดฯ
เทียบอักษรไทย
[มีคำคึด]
ความหมาย

น.มีความคิด,เข้าใจคิดอ่าน; ฮู้กึ๊ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีกำกึ๊ด (มีคำฯคึดฯ)