หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มี
อักษรล้านนา
มี
เทียบอักษรไทย
[มี]
ความหมาย

ก.ถือเป็นเจ้าของ,อยู่ในครอบครอง เช่น มีรถยนต์ ว.รวย,มั่งมี เช่น เขาเป็นคนมี. ไม่ขาด,ไเปล่า,ไม่ว่าง เช่น บ้านหลังนี้มีคนเช่าแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มี (มี)