หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มิ้น
อักษรล้านนา
มิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[มิ้น]
ความหมาย

น.มิ้ม - ผึ้งขนาดเล็ก ลำตัวใหญ่กว่าแมลงวันบ้านเล็กน้อย ท้องปล้องแรกสีเหลืองส้ม ที่เหลือเป็นสีดำสลับขาว รังเป็นแบบรังเดี่ยวอยู่บนต้นไม้หรือกิ่งไม้เตี้ยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิ้น (มิ้นฯ)