หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มิบๆ ม็อบๆ
อักษรล้านนา
มิปฯๆ มัอฯปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[มิบๆ ม็อบๆ]
ความหมาย

ว.ระยิบระยับ - แสงไฟฟ้า หรือแสงอย่างอื่นที่มองเห็นเป็นประกายระยิบระยับ เช่นแสงหิ่งห้อย แสงไฟจากกระทงลอยกลางแม่น้ำ เป็นต้น; หมิ๋บๆ หม๘+อบๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิบๆ ม็อบๆ (มิปฯๆ มัอฯปฯๆ)