หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มิกิ๊
อักษรล้านนา
มิคิ
เทียบอักษรไทย
[มิคิ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งที่สั้นและเล็ก เช่น เขากว่างกิ๋สั้นมิกิ๊ - เขาของกว่างกิ๊ สั้นนิดเดียว; สั้นกิ๋ดดิ๋ด ก็ว่า. ดู...กว่างกิ๋

ออกเสียงล้านนา
กว่างกิ๋
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯกิ
เทียบอักษรไทย
[กว่างกิ]
ความหมาย

น.กว่างตัวผู้ ที่มีเขาสั้นกว่าปกติ บางตัวมีเพียงปุ่มง่ามเขาโผล่ออกมานิดเดียว ส่วนเขาล่างจะยาวกว่าเขาบน มีหลายชนิด เช่น กิ๋จ๊าง กิ๋โค่ง กิ๋ไฟ กิ๋โมง ; กว่างปู้กิ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิกิ๊ (มิคิ)