หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มิกกิ๊ก
อักษรล้านนา
มิกฯคิกฯ
เทียบอักษรไทย
[มิกคิก]
ความหมาย

ดู...ม๊อกก๊อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิกกิ๊ก (มิกฯคิกฯ)