หน้าหลัก
มาเถิง
มาเถิงฯ
[มาเถิง]

ก.มาถึง,บรรลุจุดหมายปลายทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาเถิง (มาเถิงฯ)