หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาหล้ามาลูน
อักษรล้านนา
มาห้ลฯามาลูร
เทียบอักษรไทย
[มาหล้ามาลูน]
ความหมาย

ดู...มาหล้า

ออกเสียงล้านนา
มาหล้า
อักษรล้านนา
มาห้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[มาหล้า]
ความหมาย

ก.มาสาย,มาทีหลัง; มาหล้ามาลูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาหล้ามาลูน (มาห้ลฯามาลูร)