หน้าหลัก
มาลุมกั๋นตุ้ม
มารุมกันฯตุ้ม
[มารุมกันตุ้ม]

น.ไม้ยืนต้น ๓ ชนิด ได้แก่ มะรุม กันเกรา และตะกูยักษ์(ไม้ตุ้ม) ปลูกในป่าบริเวณเดียวกัน จะช่วยให้ป่าบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว (พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาลุมกั๋นตุ้ม (มารุมกันฯตุ้ม)