หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาย
อักษรล้านนา
มายฯ
เทียบอักษรไทย
[มาย]
ความหมาย

ก.คลาย,ถอน เช่น มายสายฮั้ง - คลายเข็มขัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาย (มายฯ)