หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาบๆ
อักษรล้านนา
มาปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[มาบๆ]
ความหมาย

ว.เข้ม,เนืองนอง,มาก,เป็นประกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาบๆ (มาปฯๆ)