หน้าหลัก
มานฮุง
มานฯรุง
[มานรุง]

ดู...มานน้ำ

มานน้ำ
มานฯนาฯ
[มานน้ำ]

น.โรคท้องมาน; มานฮุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มานฮุง (มานฯรุง)