หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มานฮุง
อักษรล้านนา
มานฯรุง
เทียบอักษรไทย
[มานรุง]
ความหมาย

ดู...มานน้ำ

ออกเสียงล้านนา
มานน้ำ
อักษรล้านนา
มานฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[มานน้ำ]
ความหมาย

น.โรคท้องมาน; มานฮุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มานฮุง (มานฯรุง)