หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มานตาง
อักษรล้านนา
มานฯทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[มานทาง]
ความหมาย

น.ท้องไม่มีพ่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มานตาง (มานฯทาฯงฯ)