หน้าหลัก
มานตาง
มานฯทาฯงฯ
[มานทาง]

น.ท้องไม่มีพ่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มานตาง (มานฯทาฯงฯ)