หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาน
อักษรล้านนา
มานฯ
เทียบอักษรไทย
[มาน]
ความหมาย

น๑.เรียกคนหรือสัตว์ที่ตั้งครรภ์ว่า แม่มาน น๒.โรคท้องโต มีอาการหน้าท้องโป่งพอง เท้าบวม หายใจลำบาก ก.มีครรภ์,ตั้งท้อง,อุ้มท้อง; ปามาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาน (มานฯ)