หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาด
อักษรล้านนา
มาดฯ
เทียบอักษรไทย
[มาด]
ความหมาย

น.กำมะถัน - ธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็ง สีเหลืองอ่อน ติดไฟง่าย เมื่อเผาจะได้แก๊สกลิ่นฉุน ใช้ทำดินปืน ทำยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาด (มาดฯ)