หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มากอย
อักษรล้านนา
มาคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มาคอย]
ความหมาย

ก.มาดู; มาผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มากอย (มาคอฯยฯ)