หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มั่งมูน
อักษรล้านนา
มั่งฯมูร
เทียบอักษรไทย
[มั่งมูน]
ความหมาย

ว.มั่งคั่ง,ร่ำรวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่งมูน (มั่งฯมูร)