หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มั่งตางเก๊า
อักษรล้านนา
มั่งฯทาฯงฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[มั่งทางเค้า]
ความหมาย

ว.(วัตถุ)โตทางด้านโคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่งตางเก๊า (มั่งฯทาฯงฯเคั้าฯ)