หน้าหลัก
มั่งตางเก๊า
มั่งฯทาฯงฯเคั้าฯ
[มั่งทางเค้า]

ว.(วัตถุ)โตทางด้านโคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่งตางเก๊า (มั่งฯทาฯงฯเคั้าฯ)