หน้าหลัก
มันแก๋วหละแวก
มันฯแกวฯลแวกฯ
[มันแกวละแวก]

น.มันแกว; มันละแวก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันแก๋วหละแวก (มันฯแกวฯลแวกฯ)