หน้าหลัก
มันแก๋ว
มันฯแกวฯ
[มันแกว]

น.มันชนิดหนึ่งหัวกินได้ทั้งดิบและทำให้สุก ยอดอ่อนทำให้สุกแล้วกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันแก๋ว (มันฯแกวฯ)