หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มันอะลู
อักษรล้านนา
มันฯอลู
เทียบอักษรไทย
[มันอะลู]
ความหมาย

น.มันฝรั่ง ภาษาไทยภาคเหนือเรียก ''มันอะลู'': มันฝรั่ง หรือ มันอะลู - เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ทรงพุ่ม ลำต้นเดี่ยวสีเขียวตั้งตรง สูงประมาณ ๑-๒ ฟุต มีขนอ่อนปกคลุม หัวอยู่ใต้ดิน ทรงกลมรี มีตาอยู่รอบๆ หัว ใน ๑ ต้นมีหัวประมาณ ๘-๑๐ หัว รสมันและหวานเล็กน้อย ใช้ทำอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันอะลู (มันฯอลู)