หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มันยึ
อักษรล้านนา
มันฯยึ
เทียบอักษรไทย
[มันยึ]
ความหมาย

ว.เป็นมันย่อง,มีมันหรือน้ำมันมากเกินไป อย่างไข่เจียวใส่น้ำมันมากๆ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันยึ (มันฯยึ)