หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มันปู๋
อักษรล้านนา
มันฯปู
เทียบอักษรไทย
[มันปู]
ความหมาย

ดู...มันป๋า

ออกเสียงล้านนา
มันป๋า
อักษรล้านนา
มันฯปลฯา
เทียบอักษรไทย
[มันปลา]
ความหมาย

น.กันเกรา - ชื่อต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชอบขึ้นในป่าดิบ เนื้อไม้แข็ง ทนทาน นิยมใช้ในการก่อสร้าง; มันปู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันปู๋ (มันฯปู)