หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัน
อักษรล้านนา
มันฯ
เทียบอักษรไทย
[มัน]
ความหมาย

น๑.มัน - ชื่อไม้เถาและไม้ต้นหลายชนิด น๒.เรียกแมลงคล้ายมด ตัวสีแดงเข้ม ทำรังเป็นโพรงอยู่ ใต้ดิน ว่า แมงมัน กินได้ น๓.ชื่อปลาชนิดหนึ่งคล้ายปลากั้ง แต่ตัวยาวอย่างปลาช่อนอาศัยอยู่ตามลำห้วยเช่นเดียวกับปลากั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัน (มันฯ)