หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มัดใจ๋
อักษรล้านนา
มัดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[มัดใจ]
ความหมาย

ก.ผูกใจ,รักษาน้ำใจ,ผูกมัดน้ำจิตน้ำใจไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดใจ๋ (มัดฯไจ)