หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัดหน่องแนง
อักษรล้านนา
มัดฯห่นฯอฯงแนงฯ
เทียบอักษรไทย
[มัดหน่องแนง]
ความหมาย

ก.มัดแบบตีตรวนนักโทษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดหน่องแนง (มัดฯห่นฯอฯงแนงฯ)