หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มัดศอกแป้
อักษรล้านนา
มัดฯสอฯกแป้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[มัดสอกแปล้]
ความหมาย

ก.มัดคนโดยรวบเอาศอกทั้งสองข้างไปมัดไว้ข้างหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดสอกแป้ (มัดฯสอฯกแป้ลฯ)