หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัดมือ
อักษรล้านนา
มัดฯมื
เทียบอักษรไทย
[มัดมือ]
ความหมาย

ก.ผูกข้อมือ - ทำพิธีรับเชิญขวัญเข้าสู่บุคคล, ผูกข้อมือแสดงกายยอมรับ อย่างมัดมือเพื่อแสดงว่ารับเอาชายหนุ่มมาเป็นลูกเขย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดมือ (มัดฯมื)