หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัดต๋าย
อักษรล้านนา
มัดฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[มัดตาย]
ความหมาย

ก.มัดตาย - เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้น ที่ผูกกันเป็นปม เมื่อผูกแล้วแก้ยาก หรือแก้ออกไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดต๋าย (มัดฯตายฯ)