หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มัดจ๋อก
อักษรล้านนา
มัดฯจัอฯก
เทียบอักษรไทย
[มัดจ็อก]
ความหมาย

ก.มัดรวบเป็นกระจุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดจ๋อก (มัดฯจัอฯก)