หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักไม
อักษรล้านนา
มักฯไมค์
เทียบอักษรไทย
[มักไมค์]
ความหมาย

สำ.(ปาก) คำใช้เรียกผู้ที่ชอบพูดออกทางเครื่องขยายเสียง เห็นไมโครโฟนเป็นไม่ได้ พูดมีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง ขอให้ได้พูด; ไมค์ก๊าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักไม (มักฯไมค์)