หน้าหลัก
มักได้
มักได้
มักฯได้
[มักได้]

ก.เห็นแก่ได้ - การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักได้ (มักฯได้)